ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
      pro školní rok 2021/2022
Measures for First Class Enrollments
for the 2020/2021 school year


V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 probíhat elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do 1. ročníku pro děti narozené 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015:

Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz   rodiče vyplní žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tuto žádost rodiče vytisknou a podepíší
(1x žádost a 1x příloha Informační povinnost).
 1. V žádosti o přijetí k povinné školní docházce je nutné vyplnit:
 1. Podání žádostí je možné formou:
  • v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021
   1. zaslání poštou na adresu školy
   2. vhození do poštovní schránky na budově školy - vchod Rybníček 7
   3. do datové schránky školy
   4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
  • pouze ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 10.00 do 14.00 hod.
   1. osobní podání v základní škole
 1. Při podání žádosti je nutné doložit:


Odklad povinné školní docházky pro děti narozené 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015:

Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz   rodiče vyplní žádost o odklad povinné školní docházky. Tuto žádost rodiče vytisknou a podepíší
(1x žádost a 1x příloha Informační povinnost).
 1. Podání žádostí je možné formou:
 1. Při podání žádosti o odklad je nutné doložit:


Zápis do 1. ročníku pro děti narozené 1. 9. 2015 - 30. 6. 2016:

Děti narozené od 1. 9. 2015 - 30. 6. 2016 budou do školy přijaty pouze v případě, jsou-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce na ředitelství školy.

V tomto případě je nutné doložit:

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy.                         Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022