ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
           pro školní rok 2019/2020Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
podle registračních čísel


Vážení rodiče, dodatečný zápis probíhá po telefonické domluvě na čísle 541 422 023.Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 proběhne na ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace,

Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz  rodiče vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Žádosti budou přístupny k vyplnění od 1. 3. 2019.

Prosíme zákonné zástupce našich budoucích žáků, aby si s sebou k zápisu přinesli
- řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
- rodný list dítěte (příp. pas dítěte)
- Váš občanský průkaz (příp. pas)
Přítomnost dítěte při zápisu je nutná.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy.