VÝUKA UKRAJINŠTINY


V základní škole jsou děti vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“. Vychází z myšlenek daltonské výuky, jež je vhodná pro všechny děti z celého světa. Škola se v posledních letech vyprofilovala jako jazyková s výukou češtiny pro cizince. Ve spolupráci s Krajským úřadem JmK jsou ve škole zřízeny třídy pro jazykovou přípravu žáků se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a třetích zemí. Mohou se do ní přihlásit děti ze všech základních škol, přičemž zůstávají žáky ve své kmenové škole.

         
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo základní školu 100 cizinců z 29 států světa. Jelikož největší procento žáků-cizinců pochází z Ukrajiny, byla zařazena do školního vzdělávacího programu Výuka ukrajinštiny jako nepovinný předmět, která probíhala tři hodiny týdně po celý školní rok 2012/2013 a zajišťovala ji rodilá mluvčí Mgr. Lyudmyla Romanchuk.
Škola se stala spolupartnerem Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců v Jihomoravském kraji, kde v rámci projektu zajišťuje výuku českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí.
Dne 26. června 2013 navštívila základní i mateřskou školu skupina ředitelů, učitelů a pracovníků ve školství z ukrajinské Krymské oblasti v čele s ministryní školství Natalií Goncharovou. Na tamějších školách s multikulturní výchovou teprve začínají, a proto návštěva školy, která se zabývá výukou cizinců, je pro ně vítanou příležitostí k nasbírání inspirace pro jejich další práci. Okruh zájmu všech hostů se však nesoustředil jen na přímou výuku cizinců a obtížnosti z toho vyplývající, ale i na systém našeho vzdělávání, financování školství či vybavení škol.
Ředitelka školy spolu s kolektivem pedagogů 1. stupně je autorkou jazykové učebnice pro cizince, která vznikla v rámci projektu Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace.
Její součástí je další publikace Soubor pracovních listů pro cizince,
která obsahuje elementární uvolňovací cviky pro úspěšné zvládnutí správných tvarů písmen s názvem Zajíček Ti tleská. Publikace vznikly nejen proto, aby zaplnily díru v českém trhu, ale hlavně proto, aby učitelé měli podklady pro výuku. Nejsou však volně prodejné, nýbrž je škola žákům-cizincům a případným zájemcům poskytuje zdarma.