ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 se nachází v městské části Brno-Královo Pole v klidném prostředí, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže. Byla postavena v roce 1905 pro německou obecnou školu a roku 1919 předána české školní mládeži.
V naší škole vzděláváme děti podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“, který je vhodný pro všechny děti z celého světa. Cílem je zaměřit školu na výuku českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích zemí.
Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Hlavní snaha školy je usnadnit žákům-cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a poznávání vzájemné kultury.


Zaměření:

Evropská unie a třetí země – vzdělávání cizinců

 • jazyková příprava žáků z Evropské unie a třetích zemí
 • výuka českého jazyka 3 hodiny týdně
 • odpolední výuka
 • děti ze všech základních škol, přičemž zůstávají stále jejich kmenovými žáky
 • vzájemná komunikace, úcta a respekt
 •  

   

  Dále nabízíme:
 • nepovinná výuka anglického jazyka v 1. a 2. ročníku
 • informatika od 3. ročníku
 • výjezdy na plavání a bruslení
 • školy v přírodě
 • lyžařský kurz na II. stupni
 • dramatická výchova, sportovní hry, konverzace a seminář z anglického jazyka
 • seminář přírodovědný, seminář z matematiky a českého jazyka, dyslektický kroužek
 • pěvecký sbor Paprsek, futsal a florbal, hip-hop, tenis, judo
 • ve školní družině kroužek hudební, pohybový a rukodělný
 • mateřská škola s environmentálním zaměřením
 •         
   

   

  Vybavení:
 • tři učebny výpočetní techniky s Internetem
 • dvě jazykové multimediální učebny s interaktivní tabulí
 • knihovna s informačním centrem pro žáky
 • odborné pracovny F, Ch, Hv, Vv
 • tělocvična
 • víceúčelové hřiště s umělým povrchem
 • jídelna-výdejna, výběr ze dvou jídel
 • vlastní kantýna
 • šatní skříňky
 •