Dítě je dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem něj...

Ve školní družině vychováváme děti k plnohodnotnému využívání volného času a snažíme se jim dávat dostatek námětů k jeho naplňování.
O děti pečuje ve čtyřech odděleních ŠD tým kvalifikovaných vychovatelek.

I.odd. 3.A + 3.B  + část 4. a 5. třídy p. vych. Kateřina Musilová
- vedoucí vychovatelka ŠD
II.odd. 2.A + 2.B p. vych. Martina Janková
III.odd. 1.A + část přípravné třídy p. vych. Kateřina Weissová
IV.odd. 1.B + část přípravné třídy  


Kontakt
sd.stankova@volny.cz
tel: 533 433 977
      731 441 884


Provoz ŠD je v pracovní dny od 6:30 hod. - 16:30 hod.

Ranní družina  6:30 hod. - 7:40 hod.
Děti přichází do ranní družiny od 6:30 hod. do 7:35 hod. a v 7:40 odchází do svých tříd.

Odpolední družina  11:40 hod. - 16:30 hod.
Děti přichází do odpolední družiny po skončení vyučování od 11:40 hod. a se svým oddělením chodí v určený čas na oběd.
Od 13:45 hod.- 14:45 hod. probíhá pobyt venku.

Vyzvedávání dětí ze ŠD
Děti ze ŠD je možné vyzvednout po skončení vyučování od 11:40 hod. - 13:45 hod. (v 13:45 hod. všechna oddělení odchází mimo budovu ZŠ), a poté od 14:45 hod. - 16:30 hod.
Při vyzvedávání dětí se řídíme informacemi ze zápisového lístku do ŠD. Rodiče svým podpisem potvrdí čas a osobu, které může vychovatelka dítě předat, případně - zda dítě může v určený čas odcházet samo. (Výjimky lze uskutečnit pouze s písemným souhlasem rodičů, který bude uveden na samostatném lístku).

Kroužky v rámci ŠD
Pohybový kroužek   p. vych. Kateřina Weissová
Hudební kroužek   p. vych. Martina Janková
Rukodělný kroužek - Barvínek   p. vych. Kateřina Musilová


       Odkazy:

       Řád školní družiny

       Platby za školní družinu