Přípravná třída Sovičky

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy.                         Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021


Přípravná třída: Režim dne v přípravné třídě Sovičky (časy jsou orientační):
  7.45 - 8.00 Příchod dětí, příprava na dopolední činnosti
  8.00 - 8.45 Komunitní kruh, činnosti podle integrovaných bloků - rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, vzdělávací činnosti založené na prožitkovém, kooperativním, situačním a spontánním sociálním učení
  8.45 - 9.15 Osobní hygiena, svačina
  9.15 - 10.30 Individuální práce, herní aktivity
10.30 - 11.30 Individuální a skupinová práce podle integrovaných bloků, pobyt venku
11.30 - 11.40 Osobní hygiena, hodnocení dne, předání dětí do školní družiny / odchod domů

1.jpeg(188 kb) 1.jpeg(188 kb) 1.jpeg(188 kb) 1.jpeg(188 kb) 1.jpeg(188 kb)