Školní psycholožka


Mgr. & Mgr. Kateřina Horáková
 
Pracovna školní psycholožky je umístěna
ve 2. patře základní školy
Telefon: 541 422 037, 533 433 976 Konzultační hodiny:   Pondělí   8:00 hod. - 15:30 hod.
Email: zshorakova@seznam.cz   Úterý   8:00 hod. - 14:30 hod.
      Středa   8:00 hod. - 14:00 hod.
      Čtvrtek   8:00 hod. - 13:30 hod.
      Pátek   8:00 hod. - 12:00 hod.
    Konzultaci doporučuji domluvit si předem
telefonicky nebo emailem.

Služby školní psycholožky jsou bezplatné.

Jak pomáhá školní psycholog:

1. Jak mohu pomoci dětem:
  - s problémy v učení (systém učení- jak se učit, zapamatování, nesoustředěnost),
  - s neúspěchy ve škole (výukové problémy, vztahové problémy, aj.),
  - s komunikačními problémy (komunikace s učiteli, spolužáky, tréma, aj.),
  - s osobními, vztahovými, emočními problémy,
  - pomáhám žákům v krizových situacích, je možná i krátkodobá psychoterapie,
  - vedu pohovory s žáky s rizikovým chováním, výukovými a výchovnými problémy,
  - spolupodílím se na primární prevenci sociálně patologických jevů,
  - spolupodílím se v oblasti kariérového poradenství u žáků 9 tříd.

2. Jak mohu pomoci třídám:
  - s podporou pozitivní atmosféry ve třídě (vztahy ve třídě, začleňování do kolektivu, komunikace, aj.),
  - zjišťování sociálního klimatu ve třídách, práce na jeho zkvalitnění,
  - podíl na realizaci preventivních programů pro třídy.

3. Jak mohu pomoci rodičům:
  - s konzultací rodinných problémů (akutní krize, zátěž v rodině),
  - s konzultací výukových a výchovných problémů dětí,
  - poskytnutí kontaktu na další odborníky.

4. Jak mohu pomoci pedagogům:
  - spolupráce s učiteli při řešení sociálně patologických jevů,
  - spolupráce s učiteli při vytváření třídního kolektivu,
  - pomoc učitelům v krizových situacích.