Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů


Rozvojový program MŠMT na rok 2019:

"Podpora vzdělávání cizinců ve školách"
     (č. j.: MSMT-28 283/2018, ze dne 17. 10. 2018)

     

Rozvojový program MŠMT na rok 2018:

"Podpora vzdělávání cizinců ve školách"
     (č. j.: MSMT-24277/2017, ze dne 4. 10. 2017)

      Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí

      Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unieRozvojový program MŠMT na rok 2017:

"Podpora vzdělávání cizinců ve školách"
     (č. j.: MSMT-24632/2016, ze dne 2. 11. 2016)

      Modul A)   Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí

      Modul C)   Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unieRozvojové programy MŠMT na rok 2016:

1. "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí"
     (č. j.: MŠMT-4100/2016-2, ze dne 18. 2. 2016)

2. "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie"
     (č. j.: MSMT-3393/2016, ze dne 18. 2. 2016)Rozvojové programy MŠMT na rok 2015:

1. "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2015"
     (č. j.: MŠMT-32486/2014)

2. "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie"
     (č. j.: MSMT-32716/2014)
Rozvojový program MŠMT na rok 2010:

"Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie"

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem Brno-Královo Pole naši základní školu k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří jsou dětmi osoby jiného členského státu EU.

Již od školního roku 2005/2006 zajišťujeme těmto dětem-cizincům výuku českého jazyka 3 hodiny týdně po dobu 6 měsíců, která je přizpůsobena potřebám jednotlivých žáků. Přihlásit se děti mohou do této třídy kdykoliv během školního roku, přičemž zůstávají žáky ve své kmenové škole. Do jazykové přípravy jsou tito žáci zařazeni na základě písemné žádosti jeho zákonného zástupce, ředitelka školy je pak povinna jej do 30 dnů od podání žádosti do přípravy zařadit. Tuto skupinu navštěvují i žáci-cizinci z EU naší školy. O absolvování jazykové přípravy obdrží žák osvědčení.

 

Projekt v rámci Programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009:

,,ZEMĚ BEZ HRANIC - MENŠINY ŽIJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE"
- realizovaný v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009

PROJEKT byl podpořen z dotačního programu MŠMT ve výši 260.000,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu multikulturní výchovy, vytvoření podpůrných metodických materiálů zaměřených na integraci dětí a mládeže z národnostních menšin žijících v ČR a mládeže s odlišným sociokulturním zázemím do hlavního vzdělávacího proudu.

Jelikož byl velký zájem o výuku českého jazyka od cizinců z třetích zemí a nebyla možnost je zařadit do jazykové třídy EU, zvolili jsme v našem školním vzdělávacím programu ,,Škola bez hranic" nepovinný předmět Český jazyk pro cizince. Od loňského školního roku 2008/2009 přijímáme děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme je do běžných tříd ve všech ročnících. Těmto žákům poskytujeme zvýšený počet hodin výuky českého jazyka, tedy opět 3 hodiny týdně po celý rok. Tyto děti mají tento předmět jako nepovinný, který je uveden na vysvědčení.

Cíl projektu
-
Zaměřit organizaci Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 na výuku českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích zemí,
- zpracování metodických listů pro žáky-cizince a pedagogické pracovníky.