PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ


ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, se zapojila do projektu, jehož realizátorem je od 1. 1. 2020 Statutární město Brno.
Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Informace - „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Plakát - Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě BrněRegistrační číslo projektu:    CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.