Prevence školní neúspěšnosti
na základních školách ve městě Brně
  opvk.jpg(239 kb)


ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14 se zapojila do projektu, jehož realizátorem je Statutární město Brno.

Informace - Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Plakát - Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě BrněRegistrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/46.0015
Název projektu: Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního vzdělávání ve městě Brně. Naše škola je jedním z partnerů projektu, kterými je celkem 67 základních škol na území města. Vytvořená síť partnerských škol v projektu představuje platformu pro sdílení a výměnu zkušeností příkladů dobré praxe, společnou evaluaci projektových činností a aktivit, umožní navázání nebo zlepšení spolupráce a komunikace mezi školami navzájem, mezi školami a zřizovateli, aj.
Na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Na základě této mentorské práce budou v rámci jednoho školního roku ověřeny vybrané metody podpory těchto žáků a jejich účinnost.

Cílem projektu je také zvýšení důvěry mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími partnery, zlepšení vzájemné komunikace, spolupráce a výměna zkušeností dobré praxe.

V rámci projektu se uskuteční pět setkání pro zástupce zřizovatelů - městských částí, vedoucí pracovníky škol a další partnery v oblasti vzdělávání. Každé setkání bude zaměřeno na vybrané téma související s problematikou vzdělávání. Statutární město Brno dále na základě projektu vytvoří Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve městě Brně, která identifikuje a analyzuje problémy města v této oblasti a navrhne plán k jejich řešení.