Třída Labutě Motto:

"Malé džbánky mají velké uši.
Děti, které celé dětství vdechovaly atmosféru vřelosti
a zářivé lidské laskavosti, lásku vracejí."

                               (D. Carnegie)
Budova MŠ


Dne 1. 7. 2009 se sloučily příspěvkové organizace Základní škola, Brno, Staňkova 14 s příspěvkovou organizací
Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 v jeden právní subjekt, kdy se mateřská škola stala součástí základní školy.
Zřizovatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno - Královo Pole, Palackého třída 59.
Dvoutřídní mateřská škola vzhledem k neodpovídajícím hygienickým požadavkům na konci školního roku 2010/2011 ukončila svůj provoz.
Přestavbou budovy bývalého gymnázia byla vybudována na ulici Rybníček 9 zcela nová mateřská škola s výdejnou stravy, která zahájila
svůj provoz dne 1. 9. 2011.

Umývárna Ve 2. NP je komunikační propojení se sousední budovou základní školy.
Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti parku Lužánky a Hokejové haly dětí a mládeže, s dobrou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna.
Šatna
Mateřská škola má čtyři třídy s celkovou kapacitou 100 dětí.
Věkově smíšené třídy naplňujeme
do počtu 25 dětí na třídu.

Vchod do MŠ
Nabízíme integraci dětí se speciálními potřebami za přítomnosti asistenta pedagoga
(na základě doporučení SPC).
Vchod do třídy Žabky
RYBNÍČEK se tematicky prolíná s názvy tříd i s vnitřním interiérem budovy. Logo se nachází na vstupních dveřích i brance.

Hlavní vchod umožňuje rodičům a dětem vstup do zelené třídy "Žabky"žluté třídy "Vážky".
Druhý vchod slouží jako vstup do modré třídy "Rybky"červené třídy "Labutě".

Chodba MŠ
Výtah umožňuje bezbariérový přístup
do všech pater mateřské školy.
Třídy zdobí na stěnách krásné malby rybníčku, rákosí a loga jednotlivých tříd podle jejich názvu.
Třída Rybky Vytvořili jsme pohádkové a barevné prostředí pro děti, aby se v naší školce cítily co nejlépe.

Zahrada MŠ Dokončena je i úprava zahrady, která má dvě části. Cílem bylo zvýšit její atraktivitu a atypickým řešením přispět k originalitě úpravy prostoru pro hry dětí tak, aby zahrada byla nejen zajímavá, ale i bezpečná. Převažují přírodní materiály a prvky. Zahrada MŠ
Větší část zahrady přiléhá k nové mateřské škole a je oplocena společnou linií.
Ve spodní části pod svahem se skluzavkou jsou dvě samostatná pískoviště s pryžovým povrchem a s textilní stínovkou.
Zahrada MŠ Na zahradě jsou hrací prvky (houpadla, domeček, dřevěný stan, průlezka, barevné dlaždice v trávníku), pěstební záhon a živý plot. Ve druhé části zahrady jsou habrové a akátové altány, tunely, zelené stany, linie, stínovka a síťová průlezka.

Naším záměrem je vybudovat zahradu s přírodními prvky a získat tak certifikát "PŘÍRODNÍ ZAHRADA".