MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ II


ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14 se zapojila do projektu, jehož realizátorem je od 1. 9. 2019 Statutární město Brno.

Informace - „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II)

Plakát - Projekt MAP Brno IIRegistrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.