Podpora přírodovědného a technického vzdělávání


Od listopadu 2013 se naše základní škola zapojila ve spolupráci s Gymnáziem J. G. Mendela a jeho zařízením a Základní uměleckou školou, š. p. o. do projektu
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK.
(GJGM je partnerskou školou Jihomoravského kraje)

Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Více informací v odkaze zde....opvk.jpg(239 kb)