ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14
je zapojena do výzvy EU peníze školám.


opvk.jpg(239 kb)


Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 získala dotaci EU peníze školám z projektu financovaného z OP VK.

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.4.00/21.3713    
Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo:   6520/21/7.1.4/2012
Název projektu: Škola bez hranic
Datum zahájení: 3. 9. 2012
Datum ukončení: 2. 3. 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 213 804,-Kč
 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.Naše škola se ve svém projektu zaměřila na systematickou podporu čtenářské a informační gramotnosti žáků, zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd.

1. V oblasti Individualizace výuky jsme se zaměřili na zvýšení efektivity čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol,
    na individualizaci výuky cizích jazyků a individualizaci výuky digitálních technologií.

2. V rámci šablon I/2, II/2 a III/2 naše základní škola zpracovává digitální učební materiály pro vzdělávací oblasti:
– Jazyk a jazyková komunikace
– Člověk a společnost
– Cizí jazyky
– Člověk a jeho svět (I. st.)
– Člověk a příroda

Na e-mailové adrese: zsstankova@volny.cz poskytneme učební materiály i ostatním pedagogickým pracovníkům základních škol v České republice.