cizinci.png(22 kb)

Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí
v organizaci Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

v rámci projektu
„Provoz Centra pro cizince JMK“

(AMIF/20/02)

- realizovaný v období od 1. července 2019 do 30. června 2020

Nositel projektu:
- Jihomoravský kraj

Zdroj podpory projektu:
Projekt „Provoz Centra pro cizince JMK“ (AMIF/20/02) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva financí České republiky.

Partneři:
- Statutární město Brno
- Diecézní charita Brno
- OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům
- Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je aktivní zapojení Jihomoravského kraje do procesu integrace oprávněně pobývajících osob ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (dále jen "osoby ze třetích zemí") na místní úrovni prostřednictvím zajištění kontinuity poskytování služeb Centra pro cizince JMK (Jihomoravského kraje).V rámci projektu poskytuje naše škola výuku českého jazyka pro žáky-cizince:

Součástí našeho školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“ je výuka nepovinného předmětu Český jazyk pro cizince. Přijímáme děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme je do běžných tříd ve  všech ročnících. Těmto žákům poskytujeme zvýšený počet hodin výuky českého jazyka, a to 1-3 hodiny týdně v šesti kurzech po celý rok.

Hlavním cílem projektu je usnadnit žákům - cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim porozumět. Žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých pocházejí. Cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti, dozvědět se něco o  slušném chování.


Centrum pro cizince Brno dále poskytuje tyto aktivity:

- terénní sociální práce v Jihomoravském kraji, včetně doprovodu klientů při jednání na úřadech a institucích
- odborné sociální poradenství
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
- integrační multikulturní a volnočasové aktivity
- možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
- PC kurzy a bezplatný přístup na internet
- odborné přednášky na aktuální témata

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Mezírka 1 (6. poschodí)
602 00 Brno
Mobil: 734510213
Telefon: 533433540
Email: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

Otevírací hodiny v prostorách Centra v Brně na ul. Mezírka 1
Více informací o projektu a aktuálním dění naleznete zde http://cizincijmk.cz/
Článek o aktivitách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců naleznete zde http://cizincijmk.cz

Tisková zpráva k projektu2. 7. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na kurz pro matky s dětmi do 4 let z projektu Strategie integrace cizinců II.
           „Kurz češtiny - ZAČÁTEČNÍCI A0“
           „Kurz češtiny - POKROČILÍ A1/A2“
 
21. 6. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na akci SLUNOVRAT:
           „SLUNOVRAT / SOLSTICE“
 
11. 6. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na akci SKO:
           AJ - „Introduction to the czech labor market“
 
2. 6. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na akci Comixxx:
           CZ - „Průvodce architekturou Brna pro cizince“
           AJ - „Guide through architecture of Brno“
 
6. 5. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve nové kurzy češtiny. Jedná se především o navazující rétoricko-gramatické kurzy (NGK) pro všechny dosud běžící úrovně a dále o kurzy pro úplné začátečníky a jeden speciální pro věčné začátečníky.
           CZ - „Registrace“
           EN - „Registration here“
           RU - „Registrace“
 
15. 4. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na akci Lipky, pracoviště Kamenná od 15:30 do 18:30 hod.
           Registrace - „Velikonoční dobroty“
           Registration here - „Velikonoční dobroty“
           RU - „Velikonoční dobroty“
 
10. 4. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na nový brzo-ranní kurz češtiny PRO NESLOVANY ZAČÁTEČNÍKY
           CZ - „Kurz češtiny PRO NESLOVANY ZAČÁTEČNÍKY“
           AJ - „Kurz češtiny PRO NESLOVANY ZAČÁTEČNÍKY“
 
26. 3. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na akci Lipky, od 15:30 do 18:00 hodin na Kamenné 20, Brno.
           CZ - „Minizahrádky“
           AJ - „Minizahrádky“
           RU - „Minizahrádky“
 
22. 3. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na akci Lipky, od 17 do 19:30 hodin na Lipová 20, Brno.
           CZ - „Vlněná dílna“
           AJ - „Vlněná dílna“
           RU - „Vlněná dílna“
 
13. 3. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na kurzy
           „Kurzy českého jazyka - začátečníci - březen až červen“
           „New courses for beginners in Czech“
 
2. 3. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na přednášku
           „Ochutnávka japonské kuchyně se sushimarket.cz – přednáška a workshop“
           „JAPANESE CUISINE TASTING WITH SUSHIMARKET.CZ – LECTURE AND WORKSHOP“
           „Ochutnávka japonské kuchyně se sushimarket.cz – přednáška a workshop - rusky“
 
28. 2. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na kurzy
           „Kurzy českého jazyka“
 
28. 2. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokurz
28. 2. 2019 „O ZKOUŠCE Z ČESKÝCH REÁLIÍ PRO ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ V ČR“
18. 2., 11. 3., 1. 4. 2019 „Český školský systém a výuka dětí na českých školách“ - pro vietnamské rodiče
7. 3. 2019 „O ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ V ČR“
 
25. 2. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na přednášku
           „Vietnamský pohled na český jazyk“
 
11. 2. 2019
        až
15. 2. 2019
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání zve na jarní příměstský tábor
           „Cestování časem“
 
8. 2. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve zve na OTEVŘENÉ KURZY ČEŠTINY:
           - „Učíme se jazyky “
           - „We learn languages ? “
 
16. 12. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na
           „Tradiční předvánoční dílna“
 
11. 12. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokurz
           „Jak se dobře připravit na přijímací pohovor?“
 
leden 2019
       až
duben 2019
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na
           „KURZY ČESKÉHO JAZYKA“
 
29. 11. 2019 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Diecézní charitou Brno zve na
           „integrační aktivitu Česko-anglický Pub Quiz“
 
12. 10. 2018
19. 10. 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve
           „OTEVŘENÉ KURZY ČEŠTINY / OPEN CZECH COURSES“
12. 10. 2018
19. 10. 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve
           „OTEVŘENÉ KURZY ČEŠTINY / OPEN CZECH COURSES“
27. 11. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokurz
           „JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS, MOTIVAČNÍ DOPIS“
 
12. 11. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve
           „KURZY ČEŠTINY ON-LINE: A2.1, A2.2“
 
16. 10. 2018
17. 10. 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve
           „KURZY PRO DĚTI“
 
12. 10. 2018
19. 10. 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve
           „OTEVŘENÉ KURZY ČEŠTINY / OPEN CZECH COURSES“
 
4. 10. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve komentovanou prohlídku ve výstavě Chvála sběratelství v angličtině a ve vietnamštině
           „Guided tours through museum for foreigners - Praise of Collecting: 200 years at the service of Moravian culture and science“
           „Guided tours through museum for foreigners - Central European crossing: Moravia in the 20th century“
           „Tham quan bao tang có thuyet minh“
           „Tham quan bao tang có thuyet minh “
 
18. 9. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokurz
           „DŮCHODY V ČESKÉ REPUBLICE“
 
srpen 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na
           „LETNÍ KURZY ČEŠTINY PRO DĚTI / SUMMER CZECH LANGUAGE COURSES FOR CHILDREN“
 


Intenzivní jazykový kurz českého jazyka pro žáky-cizince

Od 1. 7. 2013 do 12. 7. 2013 proběhl na naší škole intenzivní jazykový kurz výuky českého jazyka pro žáky cizince. Tato výuka byla pojata aktivními činnostními metodami a formami s dvaceti vyučovacími hodinami týdně (čtyři hodiny denně) a připravila žáky pro základní komunikaci v češtině. Děti se naučily nejčastější české fráze a slovní zásobu, kterou budou moci užívat v každodenních situacích. Pracovaly v klasické třídě i venkovní učebně.
Interaktivním způsobem si své znalosti českého jazyka procvičili a vylepšili i žáci, kteří navštěvovali jazykové kurzy naší školy i v průběhu školního roku. Díky malé skupině účastníků byl tento kurz velmi individuální a pracovalo se s ohledem na žákovu osobnost, potřeby a oblasti jeho zájmů.
Všichni absolventi tak učinili velké pokroky v krátkém čase!Od 1. června 2011 je možné zapůjčit si v naší knihovně  ODBORNOU A CIZOJAZYČNOU LITERATURU