Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí
v organizaci Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

v rámci projektu
„Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“

(AMIF/10/01)

- realizovaný v období od 1. července 2016 do 30. června 2019

Nositel projektu:
- Jihomoravský kraj

Zdroj podpory projektu:
Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Partneři:
- Statutární město Brno
- Diecézní charita Brno
- OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům
- Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
- LIPKA - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
- Komixxx projekt z.s.
- Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace (Centrum vzdělávání všem)

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace se zapojila do projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II (také jen "Centrum pro cizince Brno"). Projekt (AMIF/10/01) se realizuje za finanční podpory Azylového, migračního a integračního fondu. Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Stejně jako v předchozích letech, projekt je realizován formou partnerství s významnými aktéry integrace v JMK, ve spolupráci s nimiž Centrum pro cizince Brno poskytuje služby zaměřené na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK. Kromě ZŠ Staňkovy jsou partnery projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům, Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Komixxx projekt z.s. a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace (Centrum vzdělávání všem).


V rámci projektu poskytuje naše škola výuku českého jazyka pro žáky-cizince:

Součástí našeho školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“ je výuka nepovinného předmětu Český jazyk pro cizince. Přijímáme děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme je do běžných tříd ve  všech ročnících. Těmto žákům poskytujeme zvýšený počet hodin výuky českého jazyka, a to 1-3 hodiny týdně v šesti kurzech po celý rok.

Hlavním cílem projektu je usnadnit žákům - cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim porozumět. Žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých pocházejí. Cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti, dozvědět se něco o  slušném chování.


Centrum pro cizince Brno dále poskytuje tyto aktivity:

- terénní sociální práce v Jihomoravském kraji, včetně doprovodu klientů při jednání na úřadech a institucích
- odborné sociální poradenství
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
- integrační multikulturní a volnočasové aktivity
- možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
- PC kurzy a bezplatný přístup na internet
- odborné přednášky na aktuální témata

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Mezírka 1 (6. poschodí)
602 00 Brno
Mobil: 734510213
Telefon: 533433540
Email: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

Otevírací hodiny
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 18:00 hod.
Pátek 8:00 - 15:00 hod.
Právní poradenství
Pondělí + úterý 8:00 - 16:30 hod.   (čeština, angličtina, ruština, arménština)
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.   (čeština, angličtina)
Sociální poradenství
Středa 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00 / 14:00 - 16:30 (pro objednané)
Pátek 8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Pracovní poradenství
Úterý 8:00 - 12:00 a 12:00 - 16:30 (čeština, angličtina)
Více informací o projektu a aktuálním dění naleznete zde http://cizincijmk.cz/
Článek o aktivitách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců naleznete zde http://cizincijmk.cz

Tisková zpráva k projektuTri.n l.m mang tęn Ng. ba l.ch s. Trung Âu: Morava th. k. 20
12. 11. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve
           „KURZY ČEŠTINY ON-LINE: A2.1, A2.2“
 
16. 10. 2018
17. 10. 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve
           „KURZY PRO DĚTI“
 
12. 10. 2018
19. 10. 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve
           „OTEVŘENÉ KURZY ČEŠTINY / OPEN CZECH COURSES“
 
4. 10. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve komentovanou prohlídku ve výstavě Chvála sběratelství v angličtině a ve vietnamštině
           „Guided tours through museum for foreigners - Praise of Collecting: 200 years at the service of Moravian culture and science“
           „Guided tours through museum for foreigners - Central European crossing: Moravia in the 20th century“
           „Tham quan bao tang có thuyet minh“
           „Tham quan bao tang có thuyet minh “
 
18. 9. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokurz
           „DŮCHODY V ČESKÉ REPUBLICE“
 
srpen 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na
           „LETNÍ KURZY ČEŠTINY PRO DĚTI / SUMMER CZECH LANGUAGE COURSES FOR CHILDREN“
 


Intenzivní jazykový kurz českého jazyka pro žáky-cizince

Od 1. 7. 2013 do 12. 7. 2013 proběhl na naší škole intenzivní jazykový kurz výuky českého jazyka pro žáky cizince. Tato výuka byla pojata aktivními činnostními metodami a formami s dvaceti vyučovacími hodinami týdně (čtyři hodiny denně) a připravila žáky pro základní komunikaci v češtině. Děti se naučily nejčastější české fráze a slovní zásobu, kterou budou moci užívat v každodenních situacích. Pracovaly v klasické třídě i venkovní učebně.
Interaktivním způsobem si své znalosti českého jazyka procvičili a vylepšili i žáci, kteří navštěvovali jazykové kurzy naší školy i v průběhu školního roku. Díky malé skupině účastníků byl tento kurz velmi individuální a pracovalo se s ohledem na žákovu osobnost, potřeby a oblasti jeho zájmů.
Všichni absolventi tak učinili velké pokroky v krátkém čase!Od 1. června 2011 je možné zapůjčit si v naší knihovně  ODBORNOU A CIZOJAZYČNOU LITERATURU