Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí
v organizaci Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

v rámci projektu
„Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“

(AMIF/10/01)

- realizovaný v období od 1. července 2016 do 30. června 2019

Nositel projektu:
- Jihomoravský kraj

Zdroj podpory projektu:
Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Partneři:
- Statutární město Brno
- Diecézní charita Brno
- OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům
- Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
- LIPKA - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
- Komixxx projekt z.s.
- Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace (Centrum vzdělávání všem)

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace se zapojila do projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II (také jen "Centrum pro cizince Brno"). Projekt (AMIF/10/01) se realizuje za finanční podpory Azylového, migračního a integračního fondu. Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Stejně jako v předchozích letech, projekt je realizován formou partnerství s významnými aktéry integrace v JMK, ve spolupráci s nimiž Centrum pro cizince Brno poskytuje služby zaměřené na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK. Kromě ZŠ Staňkovy jsou partnery projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům, Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Komixxx projekt z.s. a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace (Centrum vzdělávání všem).


V rámci projektu poskytuje naše škola výuku českého jazyka pro žáky-cizince:

Součástí našeho školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“ je výuka nepovinného předmětu Český jazyk pro cizince. Přijímáme děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme je do běžných tříd ve  všech ročnících. Těmto žákům poskytujeme zvýšený počet hodin výuky českého jazyka, a to 1-3 hodiny týdně v šesti kurzech po celý rok.

Hlavním cílem projektu je usnadnit žákům - cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim porozumět. Žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých pocházejí. Cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti, dozvědět se něco o  slušném chování.


Centrum pro cizince Brno dále poskytuje tyto aktivity:

- terénní sociální práce v Jihomoravském kraji, včetně doprovodu klientů při jednání na úřadech a institucích
- odborné sociální poradenství
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
- integrační multikulturní a volnočasové aktivity
- možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
- PC kurzy a bezplatný přístup na internet
- odborné přednášky na aktuální témata

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Mezírka 1 (6. poschodí)
602 00 Brno
Mobil: 734510213
Telefon: 533433540
Email: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

Otevírací hodiny
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 18:00 hod.
Pátek 8:00 - 15:00 hod.
Právní poradenství
Pondělí + úterý 8:00 - 16:30 hod.   (čeština, angličtina, ruština, arménština)
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.   (čeština, angličtina)
Sociální poradenství
Středa 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00 / 14:00 - 16:30 (pro objednané)
Pátek 8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Pracovní poradenství
Úterý 8:00 - 12:00 a 12:00 - 16:30 (čeština, angličtina)
Více informací o projektu a aktuálním dění naleznete zde http://cizincijmk.cz/
Článek o aktivitách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců naleznete zde http://cizincijmk.cz

Tisková zpráva k projektuStřední škola uměleckomanažerská
18. 9. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokurz
           „DŮCHODY V ČESKÉ REPUBLICE“
 
srpen 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na
           „LETNÍ KURZY ČEŠTINY PRO DĚTI / SUMMER CZECH LANGUAGE COURSES FOR CHILDREN“
 


Intenzivní jazykový kurz českého jazyka pro žáky-cizince

Od 1. 7. 2013 do 12. 7. 2013 proběhl na naší škole intenzivní jazykový kurz výuky českého jazyka pro žáky cizince. Tato výuka byla pojata aktivními činnostními metodami a formami s dvaceti vyučovacími hodinami týdně (čtyři hodiny denně) a připravila žáky pro základní komunikaci v češtině. Děti se naučily nejčastější české fráze a slovní zásobu, kterou budou moci užívat v každodenních situacích. Pracovaly v klasické třídě i venkovní učebně.
Interaktivním způsobem si své znalosti českého jazyka procvičili a vylepšili i žáci, kteří navštěvovali jazykové kurzy naší školy i v průběhu školního roku. Díky malé skupině účastníků byl tento kurz velmi individuální a pracovalo se s ohledem na žákovu osobnost, potřeby a oblasti jeho zájmů.
Všichni absolventi tak učinili velké pokroky v krátkém čase!Od 1. června 2011 je možné zapůjčit si v naší knihovně  ODBORNOU A CIZOJAZYČNOU LITERATURU