Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí
v organizaci Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

v rámci projektu
„Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“

(AMIF/10/01)

- realizovaný v období od 1. července 2016 do 30. června 2019

Nositel projektu:
- Jihomoravský kraj

Zdroj podpory projektu:
Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Partneři:
- Statutární město Brno
- Diecézní charita Brno
- OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům
- Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
- LIPKA - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
- Komixxx projekt z.s.
- Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace (Centrum vzdělávání všem)

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace se zapojila do projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II (také jen "Centrum pro cizince Brno"). Projekt (AMIF/10/01) se realizuje za finanční podpory Azylového, migračního a integračního fondu. Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Stejně jako v předchozích letech, projekt je realizován formou partnerství s významnými aktéry integrace v JMK, ve spolupráci s nimiž Centrum pro cizince Brno poskytuje služby zaměřené na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK. Kromě ZŠ Staňkovy jsou partnery projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům, Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Komixxx projekt z.s. a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace (Centrum vzdělávání všem).


V rámci projektu poskytuje naše škola výuku českého jazyka pro žáky-cizince:

Součástí našeho školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“ je výuka nepovinného předmětu Český jazyk pro cizince. Přijímáme děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme je do běžných tříd ve  všech ročnících. Těmto žákům poskytujeme zvýšený počet hodin výuky českého jazyka, a to 1-3 hodiny týdně v šesti kurzech po celý rok.

Hlavním cílem projektu je usnadnit žákům - cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim porozumět. Žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých pocházejí. Cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti, dozvědět se něco o  slušném chování.


Centrum pro cizince Brno dále poskytuje tyto aktivity:

- terénní sociální práce v Jihomoravském kraji, včetně doprovodu klientů při jednání na úřadech a institucích
- odborné sociální poradenství
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
- integrační multikulturní a volnočasové aktivity
- možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
- PC kurzy a bezplatný přístup na internet
- odborné přednášky na aktuální témata

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Mezírka 1 (6. poschodí)
602 00 Brno
Mobil: 734510213
Telefon: 533433540
Email: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

Otevírací hodiny
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 18:00 hod.
Pátek 8:00 - 15:00 hod.
Právní poradenství
Pondělí + úterý 8:00 - 16:30 hod.   (čeština, angličtina, ruština, arménština)
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.   (čeština, angličtina)
Sociální poradenství
Středa 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00 / 14:00 - 16:30 (pro objednané)
Pátek 8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Pracovní poradenství
Úterý 8:00 - 12:00 a 12:00 - 16:30 (čeština, angličtina)
Více informací o projektu a aktuálním dění naleznete zde http://cizincijmk.cz/
Článek o aktivitách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců naleznete zde http://cizincijmk.cz

Tisková zpráva k projektusrpen 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na
           „LETNÍ KURZY ČEŠTINY PRO DĚTI / SUMMER CZECH LANGUAGE COURSES FOR CHILDREN“
 
21. 6. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokurz
           „SLUNOVRAT / SOLSTICE“
 
28. 5. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání zve na akci z cyklu
           „BYDLENÍ V BRNĚ“
 
28. 5. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání zve na akci z cyklu
           „ZAHRADO, PROSTŘI SE! / GARDEN, SERVE US YOUR GOODIES!“
 
23. 5. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na akci
           „LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE VIDA! / SUMMER CITY CAMP IN VIDA!“
 
23. 5. 2018 Jihomoravský kraj Vás zve na zábavné odpoledne
           „VIDA! CIZINCŮM / VIDA! OPEN FOR FOREIGNERS“
 
27. 4. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání zve na akci
           „HEDVÁBNÝ ŠÁL / SILK SCARF“
 
21. 5. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „KONVERZAČNÍ KURZY ČEŠTINY se zaměřením na společnost a kulturu“
 
24. 4. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Úřadem práce ČR - krajskou pobočkou v Brně zve na seminář
           „JAK HLEDAT A NAJÍT PRÁCI“
 
12. 4. 2018
19. 4. 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „POČÍTAČOVÉ KURZY PRO CIZINCE - Základy programování I“
           „POČÍTAČOVÉ KURZY PRO CIZINCE - Základy programování II“
 
26. 3. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání zve na akci
           „VELIKONOČNÍ INSPIRACE / EASTER INSPIRATION“
 
22. 3. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na Sociokurz
           „INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY “
 
16. 3. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců ve spolupráci s Diecézní charitou Brno Vás zve na akci
           „VIETNAM, ZEMĚ VZDÁLENÁ, ALE I BLÍZKÁ“
 
  8. 3. 2018
15. 3. 2018
22. 3. 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „POČÍTAČOVÉ KURZY PRO CIZINCE - Základy práce s grafickými programy I“
           „POČÍTAČOVÉ KURZY PRO CIZINCE - Základy práce s grafickými programy II“
           „POČÍTAČOVÉ KURZY PRO CIZINCE - Základy práce s grafickými programy III“
 
6. 3. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokurz
           „JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ (FYZICKÝCH OSOB)“
23. 2. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání zve na akci
           „HLINĚNÝ TÁC / CERAMIC TRAY“
18. 2. 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců ve spolupráci s projektem Komixxx projekt z.s, Vás zvou na interaktivní přednášku
           „POHÁDKOVÁ STORYTELLINGOVÁ DÍLNA s Dominikou Šindelkovou / FAIRYTALE STORYTELLING WORKSHOP with Dominika Šindelková“
únor 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá bez registrace
           „OTEVŘENÉ KURZY ČEŠTINY / OPEN CZECH COURSES“
únor 2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „KURZY ČEŠTINY ON-LINE / CZECH COURSES ON-LINE“
od 16. ledna      2018 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „OTEVŘENÉ KURZY ČEŠTINY / OPEN CZECH COURSES“
leden 2018
duben 2018
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „KURZY ČESKÉHO JAZYKA / CZECH LANGUAGE COURSES“
19. 12. 2017 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání zve na akci z cyklu KUCHAŘSKÉ SEMINÁŘE/ COOKING SEMINARS
           „VOŇAVÉ VÁNOCE / FRAGRANT CHRISTMASS“
13. 12. 2017 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
           „Modelová zkouška z češtiny pro trvalý pobyt (A1)“
  9. 12. 2017 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na kurz
           „VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE“
  7. 12. 2017
14. 12. 2017
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „POČÍTAČOVÉ KURZY PRO CIZINCE II“
  5. 12. 2017
12. 12. 2017
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „Otevřené kurzy češtiny / Open czech courses“
30. 11. 2017
  7. 12. 2017
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s MZM zve na akci
           „Komentované prohlídky muzea pro cizince“
           „Guided tours through museum for foreigners“
23. 11. 2017
30. 11. 2017
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá
           „POČÍTAČOVÉ KURZY PRO CIZINCE I“
23. 11. 2017 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání zve na akci
           „VÁNOČNÍ BETLÉM Z VLNY / CHRISTMAS NATIVITY SCEEN OF WOOL“


Intenzivní jazykový kurz českého jazyka pro žáky-cizince

Od 1. 7. 2013 do 12. 7. 2013 proběhl na naší škole intenzivní jazykový kurz výuky českého jazyka pro žáky cizince. Tato výuka byla pojata aktivními činnostními metodami a formami s dvaceti vyučovacími hodinami týdně (čtyři hodiny denně) a připravila žáky pro základní komunikaci v češtině. Děti se naučily nejčastější české fráze a slovní zásobu, kterou budou moci užívat v každodenních situacích. Pracovaly v klasické třídě i venkovní učebně.
Interaktivním způsobem si své znalosti českého jazyka procvičili a vylepšili i žáci, kteří navštěvovali jazykové kurzy naší školy i v průběhu školního roku. Díky malé skupině účastníků byl tento kurz velmi individuální a pracovalo se s ohledem na žákovu osobnost, potřeby a oblasti jeho zájmů.
Všichni absolventi tak učinili velké pokroky v krátkém čase!Od 1. června 2011 je možné zapůjčit si v naší knihovně  ODBORNOU A CIZOJAZYČNOU LITERATURU