VEDENÍ ŠKOLY INFORMUJE


31. 10. 2019
         a
1. 11. 2019
„Vedení školy informuje:"
Ředitelství ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, vyhlašuje volné dny na čtvrtek 31. 10. 2019 a na pátek 1. 11. 2019 v souladu se zněním školského zákona č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2 a se souhlasem MČmB Brno-Královo Pole.
Uzavření základní školy je částečné, provoz školní družiny pro děti z 1. - 5. roč. v tyto dny je v nutných případech zajištěn od 7.00 do 16.00 hodin. Své děti lze přihlásit u vedoucí vychovatelky školní družiny Kateřiny Musilové Klonové do pátku 25. 10. 2019. Doporučujeme rodičům dětí, které budou v družině, aby jim dali svačinu i pití na celý den, neboť bude uzavřena i jídelna-výdejna a kantýna ve škole. Obědy ze ZŠ Herčíkova nejsou zajištěny.
Mateřská škola bude tyto dny v provozu.

 
 
16. 10. 2019 „Podzimní zahrada a koncert Emmy Hayduk"
Ve středu 16. října 2019 od 15.30 hod. se koná na školní zahradě podzimní odpoledne spojené s koncertem Emy Hayduk, které pořádá školní parlament ZŠ.
Zvaní jsou rodiče i děti. Těšíme se na Vás!
„Pozvánka“

 
 
  ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH

  ŘEDITELKA  ŠKOLY:   EKONOMKA  ŠKOLY:
   1. 7. - 12. 7. 2019  10.00 - 12.00 hod.    1. 7. - 12. 7. 2019  10.00 - 12.00 hod.
   5. 8. -   6. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.    5. 8. -   9. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.
 26. 8. - 30. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.  26. 8. - 30. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.
 
  ZÁSTUPKYNĚ  ŘEDITELKY  ŠKOLY:   ASISTENTKA  ŘEDITELKY:
   1. 7. -   4. 7. 2019  10.00 - 12.00 hod.    1. 7. -   4. 7. 2019  10.00 - 12.00 hod.
 26. 8. - 30. 8. 2019    9.00 - 12.00 hod.  26. 8. - 30. 8. 2019    9.00 - 12.00 hod.
 
  PEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI  ZŠ:   ŠKOLNÍ  DRUŽINA:
 26. 8. - 30. 8. 2019    9.00 - 13.00 hod.  26. 8. - 30. 8. 2019    8.00 - 16.00 hod.
 
  PEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI  MŠ:   ŠKOLNÍK:
 26. 8. - 30. 8. 2019    9.00 - 13.00 hod.    1. 8. - 30. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.


  ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ČT  29. 8. 2019  15.00 - 17.00 hod.    
PÁ  30. 8. 2019  15.00 - 17.00 hod.