VEDENÍ ŠKOLY INFORMUJE

1. 7. 2021 Úřední hodiny o prázdninách - 2021
 
 
17. 5. 2021 Volby do školské rady
Vážení rodiče,
podle ustanovení § 167, odst. 4 a v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji po tříletém funkčním období volby do školské rady dle Volebního řádu školské rady, vydaného zřizovatelem školy MČ Brno-Královo Pole.

Termín:     pondělí 7. června 2021, 16.30-18.30 hod.
Místo:       Základní škola Staňkova, vestibul - Rybníček 7


Návrhy na kandidáty můžete podávat do pátku 4. června 2021 do 12.00 hod. písemnou formou, e-mailem nebo telefonicky na ředitelství školy.
Písemný seznam kandidátů bude voličům k dispozici v místě konání voleb.

tel.:           541 219 992, 533 433 402
e-mail:     zsstankova@volny.cz, zabranska@zsstankova.eu

Mgr. Jana Hlaváčková v. r.
ředitelka školy

Základní údaje o školské radě
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 
 
12. 5. 2021 Organizace provozu školy od 17. května 2021

  od 17. 5. 2021 - 21. 5. 2021
Prezenční výuka přípravná třída
I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A,
I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B,
VI. B, VII. B, VIII. B, IX.
Botanická - I. tř., II. tř., III. tř., IV. tř., V. tř., VII. tř.
Distanční výuka VI. A, VII. A, VIII. A
Botanická - VI. tř.

Provoz školní družiny bude obnoven v původním režimu bez omezení v době od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Testování žáků bude od 17. května zajištěno 1 x za 14 dní formou PCR testů ze slin.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021
 
 
6. 5. 2021 Organizace provozu školy od 10. května 2021

  od 10. 5. 2021 - 14. 5. 2021
Prezenční výuka přípravná třída
I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A,
VI. A, VII. A, VIII. A
Botanická - I. tř., IV. tř., V. tř., VI. tř.
Distanční výuka I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B
VI. B, VII. B, VIII. B, IX.
Botanická - II. tř., III. tř., VII. tř.

Podrobnější informace o nástupu žáků do školy Vám zaslali třídní učitelé prostřednictvím e-mailu.
Provoz školní družiny bude z organizačních důvodů od 11.40 - 16.00 hodin, vyzvedávání žáků z družiny bude možné
ve 14.00 hod., 15.00 hod. a 16.00 hod.
Obědy budou vydávány v prostorách jídelny pro žáky v prezenční výuce podle stanoveného časového rozvrhu.
Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021
 
 
7. 4. 2021 Organizace provozu školy od 12. dubna 2021

  od 12. 4. 2021 - 16. 4. 2021 od 19. 4. 2021 - 23. 4. 2021
Prezenční výuka přípravná třída
I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A
Botanická - I. tř., IV. tř., V. tř.
přípravná třída
I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B
Botanická - II. tř., III. tř.
Distanční výuka  
I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B
Botanická - II. tř., III. tř.
 
I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A
Botanická - I. tř., IV. tř., V. tř.

Podrobnější informace o nástupu žáků do školy Vám zaslali třídní učitelé prostřednictvím e-mailu.
Provoz školní družiny bude z organizačních důvodů od 11.40 - 16.00 hodin, vyzvedávání žáků z družiny bude možné
ve 14.00 hod., 15.00 hod. a 16.00 hod.
Obědy budou vydávány v prostorách jídelny pro žáky v prezenční výuce.

Žáci 2. stupně pokračují v nastavené distanční výuce.

Mimořádné opatření - 1. fáze rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
Mimořádné opatření – testování žáků ve školách
 
 
7. 4. 2021 Organizace výuky a testování žáků
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že čekáme na pokyny z MŠMT k organizaci výuky a s ní souvisejícímu testování žáků, podrobné informace budou zveřejněny po obdržení těchto instrukcí.
Děkujeme za pochopení.
 
 
20. 3. 2021 Informace o provozu školy od 22. března 2021 do 28. března 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021
      - do 28. března se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu distanční výuky.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

 
 
28. 2. 2021 Informace o provozu školy od 27. února 2021 do 21. března 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, podle kterého přechází na distanční výuku:
- děti v přípravné třídě a v mateřské škole
- žáci 1. a 2. ročníků základní školy
O průběhu distanční výuky budete informováni třídními učiteli.
Školní jídelna bude až do odvolání uzavřena.

Mateřská škola bude uzavřena.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Informace o ošetřovném - https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!
 
 
 
19. 2. 2021 Jarní prázdniny
Vážení rodiče, ve dnech 22. 2. až 26. 2. 2021 nebude v ZŠ Staňkova 14 a Botanická 70 probíhat prezenční ani distanční výuka ve všech ročnících včetně přípravné třídy.
Uzavřena bude též školní družina a jídelna.
Mateřská škola bude nadále v provozu (viz MŠ).

Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka školy
Mgr. Jitka Zábranská, zástupkyně ředitelky
 
 
29. 12. 2020 Aktuální informace k výuce od 4. 1. 2021
Od pondělí 4. ledna 2021 bude výuka ve škole podle pokynu MŠMT probíhat takto:

           - žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníku nastupují do prezenční výuky ve škole
     ... včetně detašovaného pracoviště Botanická 70
           - žáci 3. až 9. ročníku pokračují v povinné distanční výuce podle on-line rozvrhu.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách bez slučování a prolínání tříd.
Školní družina bude v obou budovách ZŠ v provozu pro žáky s prezenční výukou (žáci budou přerozděleni do jednotlivých oddělení podle ročníku).
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy.
Ostatní žáci na distanční výuce si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Obědy je nutné dopředu přihlásit.
Obědy v budově Botanická 70 lze přihlásit přímo na tel. 736 631 643.
Mateřská škola je v provozu bez omezení.

Informace MŠMT k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 202117. 12. 2020 Aktuální informace k výuce 21.12. a 22.12. 2020
MŠMT stanovilo pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 jako volné dny. V tyto dny neprobíhá povinné distanční vzdělávání.
Školní jídelna je uzavřena a obědy budou hromadně odhlášeny.
Mateřská škola je v tyto dny v provozu.
Opatření MŠMT

15. 12. 2020
Fotografování dětí I. stupně - „Vánoce"
Vzorová fotografie 1      Kalendář
 
 
2. 12. 2020 Zahájení rekonstrukce školy a uzavření vjezdu na školní dvůr
Z důvodu rekonstrukce střechy a dešťové kanalizace ve dvorním traktu školy bude od pondělí 7. 12. 2020 uzavřen do odvolání vjezd na školní dvůr z ulice Rybníček 7.
Parkování a stání je možné v okolí školy - ulice Staňkova a Rybníček.
Děkujeme za pochopení.
Rekonstrukce školy
The ban on entering school yard from Rybníček 7 street is valid from Monday, 7 December 2020 until further notice due to the roof and rain sewer reconstruction.
Parking is possible around the school - Staňkova and Rybníček streets.
Thank you for your understanding.