VEDENÍ ŠKOLY INFORMUJE


  ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH

  ŘEDITELKA  ŠKOLY:   EKONOMKA  ŠKOLY:
   1. 7. - 12. 7. 2019  10.00 - 12.00 hod.    1. 7. - 12. 7. 2019  10.00 - 12.00 hod.
   5. 8. -   6. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.    5. 8. -   9. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.
 26. 8. - 30. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.  26. 8. - 30. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.
 
  ZÁSTUPKYNĚ  ŘEDITELKY  ŠKOLY:   ASISTENTKA  ŘEDITELKY:
   1. 7. -   4. 7. 2019  10.00 - 12.00 hod.    1. 7. -   4. 7. 2019  10.00 - 12.00 hod.
 26. 8. - 30. 8. 2019    9.00 - 12.00 hod.  26. 8. - 30. 8. 2019    9.00 - 12.00 hod.
 
  PEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI  ZŠ:   ŠKOLNÍ  DRUŽINA:
 26. 8. - 30. 8. 2019    9.00 - 13.00 hod.  26. 8. - 30. 8. 2019    8.00 - 16.00 hod.
 
  PEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI  MŠ:   ŠKOLNÍK:
 26. 8. - 30. 8. 2019    9.00 - 13.00 hod.    1. 8. - 30. 8. 2019  10.00 - 12.00 hod.


  ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ČT  29. 8. 2019  15.00 - 17.00 hod.    
PÁ  30. 8. 2019  15.00 - 17.00 hod.